Jurusita / Jurusita Pengganti

Jabatan

:

Jurusita

Nama

:

Melkisedek Menufandu, S.An

NIP

:

19700319 199303 1 003

Pangkat / Gol

:

Penata – III/c

TTL

:

Insumbabi, 19 Maret 1970

Pendidikan

:

S1 IISIP YAPIS Biak (2008)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

Nama

:

Jefri Sony Rumbiak, S.An

NIP

:

19760601 200212 1 004

Pangkat / Gol

:

Penata – III/c

TTL

:

Biak, 1 Juni 1976

Pendidikan

:

S1 IISIP YAPIS Biak (2001)

Jabatan

:

Jurusita Pengganti

Nama

:

Chandra Ryan Iskandar A.Md A.P

NIP

:

19960416 202012 1 008

Pangkat / Gol

:

Pengatur- II/c

TTL

:

Bandung, 16 April 1996

Pendidikan

:

D3 Universitas Padjajaran (2018)